NO (index) Sprawdz czy strona stratowa jest aktywna!!!!